Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Tân Long - xã Tân Long, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

Bài 23. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Văn Nghiệm
Ngày gửi: 20h:55' 08-12-2015
Dung lượng: 3.2 MB
Số lượt tải: 416
Số lượt thích: 0 người
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THẦY CÔ
VỀ DỰ GIỜ VỚI LỚP 9
MÔN: SINH H?C 9.

GIÁO VIÊN: NGUY?N AN TM


KIỂM TRA BÀI CŨ:
- Thế nào là đột biến cấu trúc NST?
- Nêu một số dạng và những nguyên nhân gây ra biến đổi cấu trúc NST?
Bài 23: ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ.
* Đột biến số lượng NST là những biến đổi số lượng xảy ra ở một hoặc một số cặp NST nào đó hoặc ở tất cả bộ NST.
ĐỘT BIẾN SỐ
LƯỢNG NST
Xảy ra ở một hoặc
một số cặp NST
Thể dị bội
Xảy ra ở tất cả bộ
NST
Thể đa bội
Bài 23: ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ.
* Đột biến số lượng NST là những biến đổi số lượng xảy ra ở một hoặc một số cặp NST nào đó hoặc ở tất cả bộ NST.
I. THỂ DỊ BỘI:
Hãy quan sát hình vẽ sau:
Thế nào là NST tương đồng?
→ NST giống nhau về hình thái kích thước. Trong đó 1 chiếc có nguồn gốc từ bố, 1 chiếc có nguồn gốc từ mẹ.
Thế nào là bộ NST lưỡng bội?
→ là bộ NST chứa các cặp NST tương đồng.
Thế nào bộ NST đơn bội?
→ là bộ NST chứa 1 NST của mỗi cặp tương đồng.
- Đột biến thêm hoặc mất một NST thuộc một cặp NST nào đó hoặc mất một cặp NST tương đồng có thể xảy ra ở người, động vật và thực vật.
Bài 23: ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ.
* Đột biến số lượng NST là những biến đổi số lượng xảy ra ở một hoặc một số cặp NST nào đó hoặc ở tất cả bộ NST.
I. THỂ DỊ BỘI:
- Đột biến thêm hoặc mất một NST thuộc một cặp NST nào đó hoặc mất một cặp NST tương đồng có thể xảy ra ở người, động vật và thực vật.
Hãy quan sát hình vẽ sau:
Bộ NST ruồi giấm 2n = 8
2n - 1
2n + 1
2n - 2
(1):
(2):
(3):
Sự biến đổi số lượng ở 1 cặp NST thấy ở những dạng nào?
- Các dạng: 2n + 1; 2n – 1 và 2n – 2.
Bài 23: ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ.
* Đột biến số lượng NST là những biến đổi số lượng xảy ra ở một hoặc một số cặp NST nào đó hoặc ở tất cả bộ NST.
I. THỂ DỊ BỘI:
- Đột biến thêm hoặc mất một NST thuộc một cặp NST nào đó hoặc mất một cặp NST tương đồng có thể xảy ra ở người, động vật và thực vật.
- Các dạng: 2n + 1; 2n – 1 và 2n – 2.
II. SỰ PHÁT SINH THỂ DỊ BỘI:
1. Cơ chế phát sinh thể dị bội:
Quan sát và thảo luận nhóm 2 phút giải thích sự hình thành các thể dị bội có (2n + 1) và (2n - 1)
Tế bào sinh giao tử
Tế bào sinh giao tử
Cơ chế phát sinh giao tử bình thường tạo hợp tử 2n
2n
Cơ chế phát sinh các thể dị bội có (2n + 1) và (2n – 1) NST
G:
HỢP TỬ
2n
G:
HỢP TỬ
2n + 1
2n - 1
Bài 23: ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ.
* Đột biến số lượng NST là những biến đổi số lượng xảy ra ở một hoặc một số cặp NST nào đó hoặc ở tất cả bộ NST.
I. THỂ DỊ BỘI:
II. SỰ PHÁT SINH THỂ DỊ BỘI:
1. Cơ chế phát sinh thể dị bội:
Trong giảm phân có 1 cặp NST tương đồng không phân li → tạo thành một giao tử mang 2 NST và 1 giao tử không mang NST nào.
Nguyên nhân nào làm cho cặp NST tương đồng không phân li?
Bài 23: ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ.
I. THỂ DỊ BỘI:
II. SỰ PHÁT SINH THỂ DỊ BỘI:
1. Cơ chế phát sinh thể dị bội:
PHUN THUỐC HÓA HỌC
NƯỚC BỊ Ô NHIỄM
KHÔNG KHÍ BỊ Ô NHIỄM
MÁY BAY MỸ RẢI CHẤT ĐỘC MÀU DA CAM (ĐIÔXIN)
Bài 23: ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ.
* Đột biến số lượng NST là những biến đổi số lượng xảy ra ở một hoặc một số cặp NST nào đó hoặc ở tất cả bộ NST.
I. THỂ DỊ BỘI:
II. SỰ PHÁT SINH THỂ DỊ BỘI:
1. Cơ chế phát sinh thể dị bội:
Trong giảm phân có 1 cặp NST tương đồng không phân li → tạo thành một giao tử mang 2 NST và 1 giao tử không mang NST nào.
2. Hậu quả:
Hãy QS hình ảnh và bộ NST người mắc hội chứng Đao?
Bộ NST người mắc hội chứng Đao có bao nhiêu NST?
(2n + 1 = 46 + 1 = 47 NST)
Hãy QS bộ NST người mắc hội chứng Claiphenter?
Bộ NST của người mắc hội chứng Claiphenter có bao nhiêu NST?
Bài 23: ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ.
* Đột biến số lượng NST là những biến đổi số lượng xảy ra ở một hoặc một số cặp NST nào đó hoặc ở tất cả bộ NST.
I. THỂ DỊ BỘI:
II. SỰ PHÁT SINH THỂ DỊ BỘI:
1. Cơ chế phát sinh thể dị bội:
Trong giảm phân có 1 cặp NST tương đồng không phân li → tạo thành một giao tử mang 2 NST và 1 giao tử không mang NST nào.
2. Hậu quả:
XXY
Hợp tử
Bài 23: ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ.
* Đột biến số lượng NST là những biến đổi số lượng xảy ra ở một hoặc một số cặp NST nào đó hoặc ở tất cả bộ NST.
I. THỂ DỊ BỘI:
II. SỰ PHÁT SINH THỂ DỊ BỘI:
1. Cơ chế phát sinh thể dị bội:
Trong giảm phân có 1 cặp NST tương đồng không phân li → tạo thành một giao tử mang 2 NST và 1 giao tử không mang NST nào.
2. Hậu quả:
Bộ NST của nữ giới bình thường
Bộ NST của bệnh nhân Tớcnơ
Ảnh chụp bệnh nhân Tớcnơ
Ảnh và bộ NST người mắc hội chứng Tớcnơ có 1 NST giới tính (2n – 1)
Bài 23: ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ.
* Đột biến số lượng NST là những biến đổi số lượng xảy ra ở một hoặc một số cặp NST nào đó hoặc ở tất cả bộ NST.
I. THỂ DỊ BỘI:
II. SỰ PHÁT SINH THỂ DỊ BỘI:
1. Cơ chế phát sinh thể dị bội:
Trong giảm phân có 1 cặp NST tương đồng không phân li → tạo thành một giao tử mang 2 NST và 1 giao tử không mang NST nào.
2. Hậu quả:
Đột biến số lượng NST gây ra hậu quả gì?
Gây biến đổi hình thái (hình dạng, kích thước, màu sắc) ở thực vật hoặc gây bệnh NST ở người: Bệnh Đao, bệnh Tớcnơ.
Bài 23: ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ.
* Đột biến số lượng NST là những biến đổi số lượng xảy ra ở một hoặc một số cặp NST nào đó hoặc ở tất cả bộ NST.
I. THỂ DỊ BỘI:
II. SỰ PHÁT SINH THỂ DỊ BỘI:
1. Cơ chế phát sinh thể dị bội:
Trong giảm phân có 1 cặp NST tương đồng không phân li → tạo thành một giao tử mang 2 NST và 1 giao tử không mang NST nào.
2. Hậu quả:
Gây biến đổi hình thái (hình dạng, kích thước, màu sắc) ở thực vật hoặc gây bệnh NST ở người: Bệnh Đao, bệnh Tớcnơ.
- Đột biến thêm hoặc mất một NST thuộc một cặp NST nào đó hoặc mất một cặp NST tương đồng có thể xảy ra ở người, động vật và thực vật.
- Các dạng: 2n + 1; 2n – 1 và 2n – 2.
Chọn ý trả lời đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1: Hiện tượng dị bội thể là sự tăng hoặc giảm số lượng NST xảy ra ở:
A. Toàn bộ các cặp NST trong tế bào
B. Ở 1 hay 1 số cặp NST nào đó trong tế bào
C. Chỉ xảy ra ở NST giới tính
D. Chỉ xảy ra ở NST thường
Câu 2: Ở người hiện tượng dị bội thể được tìm thấy ở:
A. NST giới tính
B. NST thường
C. NST thường và NST giới tính
D. Không tìm thấy dị bội thể ở người
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
- Học bài theo vở ghi và trả lời các câu hỏi trong SGK/ 68.
- Xem và soạn bài 24: “Đột biến số lượng NST (tt)”. Tìm hiểu hiện tượng đa bội hóa và thể đa bội; sưu tầm một số tranh ảnh về thể đa bội.
Dặn dò:
- Học bài, trả lời câu hỏi 1,2,3 SGK
- Xem trước bài 24: Đột biến số lượng NST (tiếp theo)
- Hậu quả của hiện tượng dị bội thể?
-Chng ta c?n ph?i hnh d?ng nhu th? no d? trnh cc tc nhn gy d?t bi?n ?
-H?u qu? : Gy bi?n d?i hình thi (hình d?ng, kích thu?c, mu s?c) ? th?c v?t ho?c gy b?nh NST ? ngu?i : B?nh Dao, b?nh T?c no.
Bảo vệ môi trường đất, nước, không khí,..
Sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc chữa bệnh đúng cách.
Đấu tranh chống sản xuất, thử, sử dụng vũ khí hạt nhân,..
Tiết 24 – Bài 23:
Quan sát và thảo luận nhóm 3 phút giải thích sự hình thành các thể dị bội có (2n+1) và (2n - 1)
Tế bào sinh giao tử
Tế bào sinh giao tử
Cơ chế phát sinh giao tử bình thường tạo hợp tử 2n
2n
Cơ chế phát sinh các thể dị bội có (2n + 1) và (2n – 1)NST
G :
HỢP TỬ
2n
G :
HỢP TỬ
2n + 1
2n - 1
T/G
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
 
Gửi ý kiến