Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Tân Long - xã Tân Long, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

Bài 15. Định luật bảo toàn khối lượng

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Văn Nghiệm
Ngày gửi: 20h:52' 08-12-2015
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 49
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS TÂN LONG
HUYỆN MANG THÍT– TỈNH VĨNH LONG
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ HOÁ HỌC LỚP 8
Giáo viên :Trần Anh Dũng
KIỂM TRA BÀI CŨ
Trong phản ứng hóa học nguyên nhân nào làm cho chất bị biến đổi ?
Đáp:
Trong phản ứng hóa học liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác ( Chất này biến đổi thành chất khác )
Tiết 21: ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG
I. THÍ NGHIỆM
TRƯỚC PHẢN ỨNG
Dung dịch:
Bari
clorua
BaCl2
Dung dịch natri sunfat : Na2SO4
Tiết 21 :
ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG
1. THÍ NGHIỆM
Dung dịch natri sunfat : Na2SO4
SAU PHẢN ỨNG
SAU PHẢN ỨNG
Em có nhận xét gì về vị trí của kim cân trước và sau phản ứng ?
Trước và sau phản ứng vị trí kim cân không thay đổi.
Dấu hiệu nào chứng tỏ có phản ứng hóa học xảy ra ?
Trả lời :
Dấu hiệu cho thấy phản ứng hóa học xảy ra là có chất màu trắng xuất hiện.

Trả lời : Phương trình chữ của phản ứng:
Bari clorua + Natri sunfat  Bari sunfat + Natri clorua
Biết hai chất mới sinh ra là Bari sunfat và Natri clorua. Hãy viết phương trình chữ của phản ứng trong thí nghiệm trên ?
Tiết 21: ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG
1.Thí nghiệm
Kim cân trước và sau phản ứng không thay đổi chứng tỏ điều gì ?
Kim cân trước và sau phản ứng không thay đổi chứng tỏ khối lượng các chất sản phẩm bằng khối lượng các chất tham gia phản ứng.
Qua thí nghiệm em thử rút ra nội dung định luật ?

Định luật: “Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng”.
2. ĐỊNH LUẬT:
 “ Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng”
a. Phát biểu:
b. Giải thích : ( Trang 53 SGK )
Tiết : ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG
1.Thí nghiệm:
Phương trình chữ của phản ứng:
Bari clorua + Natri sunfat  Bari sunfat + Natri clorua
3. Áp dụng
Giả sử: A và B là hai chất phản ứng. C và D là hai chất sản phẩm.

Gọi m lần lượt là khối lượng của A, B, C, D.
Công thức về khối lượng:

mA + mB = mC + mD
Trong thí nghiệm trên biết rằng chất tham gia là Na2SO4 và BaCl2 tạo thành sản phẩm sinh ra là BaSO4 và NaCl
Hãy viết công thức khối lượng của phản ứng trong thí nghiệm trên?
mBaCl2 + mNa2SO4 = mBaSO4 + mNaCl
Gọi a, b, c là khối lượng đã biết của 3 chất x là khối lượng của chất chưa biết ta có:
a + b = c + x hay a + x = b + c
- Hãy tìm x ?
x = ( b + c ) – a ; x= (a +b) - c
Tóm lại :

Theo công thức về khối lượng:
Trong một phản ứng có ( n ) chất, kể cả chất phản ứng và sản phẩm nếu biết ( n – 1 ) chất thì tính được khối lượng của chất còn lại.
Bài tập:
1.Trong phản ứng hóa học ở thí nghiệm trên, Biết khối lượng của Natri sunfat Na2SO4 là 14,2 gam, Khối lượng của các sản phẩm Bari sunfat BaSO4 là 23,3 gam, Natri Clorua NaCl là 11,7 gam.
Hãy tính khối lượng của Bariclorua đã phản ứng ?
Giải :
Ta có : mBaCl2 + mNa2SO4 = mBaSO4 + mNaCl
x g 14,2 g 23,3 g 11,7 g
x + 14,2 = 23,3 + 11,7
x = ( 23,3 + 11,7 ) – 14,2 = 20,8 g
2. Đốt cháy hết 9 gam kim loại magiê Mg trong không khí thu được 15 gam hợp chất Magiê Oxit MgO. Biết rằng Magiê cháy là xảy ra phản ứng với khí Oxi O2 có trong không khí.
a. Viết công thức về khối lượng của phản ứng xảy ra.
b. Tính khối lượng của khí oxi đã phản ứng .
Đáp án :
a. mMg + mO2 = m MgO.
b. Gọi x là khối lượng của khí oxi, ta có:
9 + x = 15
x = 15 – 9 = 6 gam

2. ÁP DỤNG:
Trong một phản ứng có n chất, kể cả chất phản ứng và sản phẩm nếu biết ( n – 1 ) chất thì tính được khối lượng của chất còn lại.
KẾT LUẬN:
1. ĐỊNH LUẬT:
“ Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng”.
HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
Học bài theo nội dung đã ghi.
Làm bài tập 1 sgk trang 54.
Xem lại kiến thức về lập công thức hoá học, hoá trị của một số nguyên tố.
 
Gửi ý kiến